Make your own free website on Tripod.com
Home | Berita | Intro | Organisasi MCCH | Ahli MCCH | Aktiviti | HELWA | Sekolah Malaysia Manchester (SMM) | MRG | Links | Galeri | Panduan Untuk Ahli baru | Jadual Waktu Solat

MALAYSIAN COMMUNITY OF CHEETHAM HILL

Barisan AJK bagi sesi 2004/2005

ajkmcch.jpg
Barisan AJK MCCH 2004/2005 (Dari kiri Jupri, Faizul,Ismail,Roslan,Raja Iskandar,Taufiq,Kamal,Hanafi)

mcch

Tekan disini untuk membaca amanat dari penghulu MCCH

Untuk sebarang pertanyaan atau permasalahan berbangkit, bolehlah menghubungi AJK yang berkenaan melalui e-mail atau berhubung terus dengan Setiausaha MCCH, Saudara Ahmad Mujahid beralamat 49, Faraday Ave., Cheetham Hill, Manchester M8 0ST, U.K ( No tel: 0161 2050362 )

All rights reserved. Copyright 2005 AJK IT MCCH!