Make your own free website on Tripod.com
Home | Berita | Intro | Organisasi MCCH | Ahli MCCH | Aktiviti | HELWA | Sekolah Malaysia Manchester (SMM) | MRG | Links | Galeri | Panduan Untuk Ahli baru | Jadual Waktu Solat

MALAYSIAN COMMUNITY OF CHEETHAM HILL

clip_image00.jpg

Ucapan aluan dari Penghulu MCCH 2004/2005

clip_image001.gif


Laman Web Komuniti Malaysia Cheetham Hill (Malaysian Community of Cheetham Hill- MCCH) diwujudkan sebagai salah satu alternatif untuk dijadikan sumber rujukan yang terkini kepada ahlinya.Diharapkan warga MCCH, dapat memanfaatkannya dengan semaksimanya. Adalah disarankan juga melalui lama web ini ,para ahli MCCH akan terus bergerak secara proaktif agar berterusan mengambil bahagian dengan menerima serta memberi maklumat dari masa ke semasa.
Kemudahan berkomunikasi menggunakan ruang siber perlu ditingkatkan supaya serasi dengan slogan negara " Celik IT". Mudah-mudahan penerbitan laman web MCCH ini akan memberi sumbangan kepada kemajuan rakyat Malaysia diperantauan disamping mara untuk merealisasikan cita-cita mendaulatkan budaya ilmu dikalangan rakyat Malaysia
Laman ini mengalu-alukan sumbangan berupa berita, maklumat aktiviti setempat, artikel dan sebagainya lagi untuk dikongsi bersama demi membangunkan meningkatkan kesedaran informasi. Kesedaran, Sokongan dan kerjasama semua pihak sudah pasti akan membuahkan natijah yang seperti dikehendaki.

RAJA AHMAD ISKANDAR RAJA YAACOB AL-HISS
Penghulu
MCCH 2004/05

All rights reserved. Copyright 2005 AJK IT MCCH!